Doanh nghiệp phân phối mỹ phẩm Việt Nhật
Địa chỉ: Hội An
Mã số thuế: 0736374926
Số điện thoại: 0766551110
Qui mô: 10-25
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Bán lẻ & phân phối
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
Hội An
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng