Dego Pharma
Địa chỉ: 83 An Thượng 29, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0987566566
Số điện thoại: 0987566566
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Y tế
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
83 An Thượng 29, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng