Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Phú Toàn Thắng
Địa chỉ: 41 Đống Đa, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Mã số thuế: 0911095159
Số điện thoại: 0911095159
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Xây dựng
Đã xác thực
Vị trí công ty
41 Đống Đa, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng