Công Ty TNHH MTV Gỗ Mộc Thái
Địa chỉ: Đường số 01 KCN Hòa Khánh , quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0935492505
Số điện thoại: 0935492505
Qui mô: 10-25
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH MTV
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
Đường số 01 KCN Hòa Khánh , quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng