CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CTI VIỆT NAM
Địa chỉ: 101 Võ Chí Công, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401812369
Số điện thoại: 0916345846
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Khoa học, công nghệ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
101 Võ Chí Công, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng