CÔNG TY Ô TÔ HỒNG SƠN STAR
Địa chỉ: 548 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0942002006
Số điện thoại: 0942002006
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng
Vị trí công ty
548 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng