Công ty cổ phần viễn thông FPT TELECOM
Địa chỉ: 909 Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Mã số thuế: 0905 642 245
Số điện thoại: 0905 642 245
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Khoa học, công nghệ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng