Công ty Cổ Phần Truyền thông và Công nghệ AMP
Địa chỉ: 81 Trần Văn Giáp, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0905496343
Số điện thoại: 0905496343
Qui mô: 10-25
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Khoa học, công nghệ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
81 Trần Văn Giáp, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng