CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KVBPRIME
Địa chỉ: 18 Phan Thành Tài, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0773567883
Số điện thoại: 0773567883
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng
Vị trí công ty
18 Phan Thành Tài, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng