CÔNG TY CỔ PHẦN SMART
Địa chỉ: Đường Số 14, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, TP Đà nẵng
Mã số thuế: 0905782028
Số điện thoại: 0905782028
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng
Vị trí công ty
Đường Số 14, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, TP Đà nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng