CÔNG TY CỔ PHẦN FLOORDI
Địa chỉ: C4 Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315545938
Số điện thoại: 02862636333
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
C4 Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng