Công Ty BHNT Quân Đội MB - Chi Nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 2, Block B, 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Thành phố Đà nẵng.
Mã số thuế: 0935688695
Số điện thoại: 0935688695
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh vực hoạt động Tài chính
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng
Vị trí công ty
Tầng 2, Block B, 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Thành phố Đà nẵng.
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng