TIN VIP LÀ GÌ?

2018-06-26 16:31:53

Để tăng khả năng tiếp cận ứng viên, để tin tuyển dụng của mình có thể hiển thị ở những vị trí nổi bật trên trang, nhà tuyển dụng có thể nâng cấp tài khoản của mình lên VIP.
>> Hiện tại website vieclamdanang có 2 khu vực VIP

1. Khu vực tin "ĐẶC BIỆT" (5 vị trí đầu tiên trên trang)
- Đây là khu vực tiếp cận ứng viên tốt nhất trên trang
- Số lượng tin đặc biệt: Chỉ giới hạn 5 vị trí (Số 1, Số 2, Số 3, Số 4, Số 5)
- Khi nhà tuyển dụng lựa chọn 1 trong 5 vị trí trên, các tin tuyển dụng sẽ nằm cố định tại vị trí này
- Mỗi tài khoản Đặc biệt nhà tuyển dụng có thể đăng tối đa 8 tin tuyển dụng
- Nhà tuyển dụng chỉ có thể đăng ký các vị trí Đặc Biệt này khi vị trí đó chưa có ai đăng ký
- Mức phí xem tại đây

2. Khu vực tin TUYỂN GẤP (nằm  phía dưới 5 tin ĐẶC BIỆT) 
- Số lượng tin Tuyển Gấp: trên trang không giới hạn số lượng tin Tuyển Gấp
- Tin Tuyển Gấp luôn nằm ở khu vực trang chủ của website
- Mỗi vị trí Tuyển Gấp nhà tuyển dụng có thể đăng tối đa 8 tin tuyển dụng
- Nhà tuyển dụng có thể đăng ký vị trí Tuyển Gấp bất cứ lúc nào.
- Mức phí xem tại đây
 
Bài viết liên quan