Chính sách bảo mật thông tin

2020-02-21 15:24:43

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website vieclamdanang.edu.vn bao gồm các thông tin như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email. Đây là các thông tin mà vieclamdanang.edu.vn cần Người dùng cung cấp bắt buộc khi muốn liên hệ với chúng tôi thông qua Website vieclamdanang.edu.vn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website vieclamdanang.edu.vn sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:
-    Cung cấp các dịch vụ cho người dùng.
-    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa vieclamdanang.edu.vn và Người dùng.
-    Liên lạc và giải quyết với Người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
-   Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website vieclamdanang.edu.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của Khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

4. Người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Đơn vị thu thập thông tin
Cơ quan chức năng khi có yêu cầu hợp tác, điều tra.
Các bên liên quan khi phát sinh tranh chấp và có lý do chính đáng để yêu cầu thông tin.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore
Địa chỉ: 909 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng.
Email: [email protected]

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Để cập nhật dữ liệu cá nhân, thành viên có thể thay đổi trực tiếp tại website VIECLAMDANANG.EDU.VN, bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Website TMĐT VIECLAMDANANG.EDU.VN cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của thành viên, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà thành viên cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ tại VIECLAMDANANG.EDU.VN được bảo mật.
VIECLAMDANANG.EDU.VN chỉ sử dụng thông tin của thành viên trong phạm vi được giới hạn ở Quy chế này hoặc khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Khi người dùng có căn cứ nghi ngờ rằng thông tin cá nhân của họ bị sử dụng sai mục đích, có thể gửi yêu cầu khiếu nại qua các phương thức liên lạc bên trên.
Đơn vị thu thập thông tin tiếp nhận khiếu nại và làm rõ các vấn đề liên quan để có phản hồi xác đáng về người dùng.
Nếu cả hai bên vẫn không đi đến thống nhất trong cách giải quyết vấn đề, một trong hai bên có thể nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan đến phương diện này.